Bus Karta

Wszystkie bilety miesięczne i karnety wieloprzejazdowe będą zapisywane na BusKarcie.

Co to jest BusKarta?

 Bus Karta jest elektroniczną kartą zbliżeniową, zastosowaną w systemie sprzedaży biletów miesięcznych i karnetów wieloprzejazdowych jako bilet elektroniczny.

Wprowadzenie tego systemu, docelowo wzbogaci sprzedaż biletów o nowe i szersze możliwości, mające na celu na poprawę jakości obsługi naszych pasażerów.

Bus Karta jest spersonalizowana, zawiera informacje o danych osobowych pasażera. Do Bus Karty zapisywany jest w formie elektronicznej bilet miesięczny lub karnet  wieloprzejazdowy. Podczas rejestracji przejazdu w autobusie, sprawdzana jest data ważności, uprawnienie do korzystania z biletu miesięcznego lub karnetu oraz trasa biletu.


W poniższych punktach zapoznacie się Państwo ze wszystkimi niezbędnymi informacjami na temat Bus Karty, co pozwoli wyeliminować ewentualne problemy i nieporozumienia, które mogłyby wystąpić w trakcie korzystania z naszej komunikacji autobusowej.

Bus Karta jest plastikową kartą zbliżeniową, zawierającą w formie elektronicznej dane pasażera, oraz dane dotyczące zasilającą kartę biletu.


Prawidłowo użytkowana Bus Karta działać będzie bez zakłóceń przez wiele lat, jej żywotność oceniana jest na 100 000 cykli jej zapisu i odczytu. Bus Kartę należy chronić przed porysowaniem, odkształcaniem, zaginaniem oraz temperaturami powyżej 50 0C i poniżej 4 0C.

Każda osoba, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług przewozu osób świadczonych przez Firmę „AS"  w ramach biletów miesięcznych i karnetów wieloprzejazdowych, musi obowiązkowo posiadać Bus Kartę.
Bus Karta jest spersonalizowana. Korzystać z niej może wyłącznie osoba, na którą karta została wydana. W przypadku udostępnienia jej innej osobie, kierowca autobusu lub kontroler ma prawo taką kartę zatrzymać, a pasażer który ją okazał traktowany będzie jak osoba jadąca bez zakupionego biletu. Właściciel zatrzymanej Bus Karty będzie ją mógł odebrać w miejscu jej wydania, okazując dokument tożsamości.

 

Jak uzyskać BusKartę?

Bus Kartę możemy uzyskać w następujący sposób :

1. Wypełnij wniosek papierowy.

Wypełniony czytelnie wniosek należy złożyć w wybranym autobusie AS lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Druk wniosku dostępny jest u kierowców , można go również pobrać z naszej strony internetowej
www.as-bus.com.pl


Wypełnij wniosek on-line nie ruszając się z domu. Otrzymasz informację o terminie odbioru swojej Bus Karty zasilonej biletem.

2. ON-LINE.
Wniosek o wydanie Bus Karty, można również złożyć za pośrednictwem naszej strony internetowej www.as-bus.com.pl.pl, zakładka „KONTAKT"- formularz wniosku Rejestracja BusKarty, gdzie zamieszczony jest aktywny formularz wniosku o jej wydanie

3. Telefonicznie i e-mailem.Odbiór Bus Karty


Bus Karta gotowa będzie do odbioru w terminie do 14 dni roboczych. O terminie odbioru Bus Karty można otrzymać informację  sms-em lub pocztą elektroniczną, konieczne jest podanie we wniosku właściwego adresu e-mail.

Bus Kartę może odebrać jedynie wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona. Pisemne upoważnienie musi zawierać pełne dane personalne wnioskodawcy, wymagane do jej wydania oraz pełne dane personalne, wraz z numerem dokumentu tożsamości osoby upoważnionej. Do odbioru Bus Karty niezbędny jest dokument tożsamości.

Korzystanie z Bus Karty

Przedłużenie ważności biletu miesięcznego (zasilenie BusKarty) na następny miesiąc kalendarzowy  może nastąpić w każdym autobusie  AS oraz w biurze przewoźnika. Aktualny bilet miesięczny ulgowy zasilający BUS Kartę dotyczy danego miesiąca kalendarzowego i upoważnia do nieograniczonej liczby przejazdów w danym okresie.

Aktywacja biletu miesięcznego na kolejny miesiąc kalendarzowy następuje w formie elektronicznej poprzez zakup usługi u kierowcy przewoźnika bądź w biurze przewoźnika.     W chwili zakupu lub przedłużenia ważności biletu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe określenie pełnej nazwy przystanku początkowego i końcowego .